Arvind Parthiban

Arvind je generální ředitel a spoluzakladatel společnosti Zarget, kde kromě konceptualizace vize společnosti a pilotního postupu k dosažení jejich cílů v současné době vede produktový marketing, předprodej a prodej. Arvind, bývalý zaměstnanec společnosti Zoho, kde vedl produktový marketing pro sadu vlajkových lodí ITSM, získal cenné poznatky o odvětví SaaS a všech věcech „Marketing“. Arvind čerpá ze svých rozsáhlých zkušeností, aby poháněl obchodní jednotky vpřed. Je také tvrdým fanouškem Chelsea.