Úspěch ve Facebook Marketingu je založen na přístupu „Všechny zdroje dat na palubě“

Pro obchodníky je Facebook gorilí 800 liber v místnosti. Pew Research Center uvádí, že téměř 80% Američanů, kteří jsou online, používá Facebook, což je více než dvojnásobek počtu lidí, kteří používají Twitter, Instagram, Pinterest nebo LinkedIn. Uživatelé Facebooku jsou také velmi angažovaní, přičemž více než tři čtvrtiny z nich navštěvují web denně a více než polovina se přihlašuje několikrát denně. Počet aktivních uživatelů Facebooku měsíčně na celém světě činí přibližně 2 miliardy. Ale pro obchodníky,