Nativní reklama v obsahovém marketingu: 4 tipy a triky

Obsahový marketing je všudypřítomný a v dnešní době je stále obtížnější proměnit potenciální zákazníky v zákazníky na plný úvazek. Typický podnik pomocí mechanismů placené propagace těžko něco dosáhne, ale může úspěšně zvýšit povědomí a zvýšit příjmy pomocí nativní reklamy. Nejedná se o nový koncept v oblasti online, ale příliš mnoho značek jej stále nedokáže plně využít. Dělají velkou chybu, protože se ukazuje, že je to nativní reklama