Jak ohleduplný přístup k umělé inteligenci omezuje předpojaté soubory dat

Řešení využívající umělou inteligenci vyžadují, aby byly datové sady účinné. A vytváření těchto datových sad je spojeno s problémem implicitní předpojatosti na systematické úrovni. Všichni lidé trpí předsudky (vědomými i nevědomými). Předpojatosti mohou mít libovolný počet forem: geografické, jazykové, socioekonomické, sexistické a rasistické. A tyto systematické předsudky jsou zapracovány do dat, což může mít za následek produkty AI, které udržují a zvětšují zaujatost. Organizace potřebují všímavý přístup ke zmírnění