Zkratky XML

XML

XML je zkratka pro rozšiřitelný značkovací jazyk.

Značkovací jazyk používaný ke kódování dat ve formátu, který je čitelný člověkem i strojově.