Zkratky UGC

UGC

UGC je zkratka pro Uživatelem vytvořený obsah.

Obsah vytvářený uživateli, jinak známý jako uživatelsky vytvořený obsah, je jakákoli forma obsahu, který byl zveřejněn uživateli online. Obsah vytvářený uživateli může zahrnovat recenze, posudky, obrázky, videa, články, komentáře a zvuk. Cílové stránky mohou zahrnovat stránky společnosti, stránky s recenzemi, sociální média nebo jakoukoli jinou online platformu.