Zkratky TCPA

TCPA

TCPA je zkratka pro Zákon o ochraně spotřebitele po telefonu.

Toto nařízení Spojených států bylo schváleno v roce 1991 a omezuje používání systémů automatického vytáčení, umělých nebo předem nahraných hlasových zpráv, textových zpráv SMS a faxů. Specifikuje také několik technických požadavků na faxy, automatické vytáčení a systémy hlasových zpráv – v zásadě s ustanoveními vyžadujícími identifikaci a kontaktní informace subjektu používajícího zařízení, které má být obsaženo ve zprávě.