Zkratky SSL

SSL

SSL je zkratka pro Secure Sockets Layer.

Kryptografické protokoly určené k zajištění bezpečnosti komunikace v počítačové síti.