Zkratky SQL

SQL

SQL je zkratka pro Kvalifikovaný vedoucí prodeje.

Potenciální zákazník, který prošel prodejním kanálem – od marketingově kvalifikovaného potenciálního zákazníka přes prodeje akceptovaného potenciálního zákazníka – do pozice, kde může prodejní tým nyní pracovat na jeho přeměně v aktivního zákazníka.

Zdroj: Gartner

SQL

SQL je zkratka pro strukturovaný dotazovací jazyk.

Jazyk používaný v programování a určený pro správu dat uložených v systému správy relačních databází nebo pro zpracování toků v systému správy relačních datových toků. Syntaxe a související knihovna funkcí se mohou mezi databázovými platformami lišit.