SOV Zkratky

SOV

SOV je zkratka pro Share Of Voice.

Model měření v rámci marketingu a reklamy. Podíl hlasu měří procento mediálních výdajů společnosti ve srovnání s celkovými mediálními výdaji za produkt, službu nebo kategorii na trhu.