SMS zkratky

SMS

SMS je zkratka pro Služba krátkých zpráv.

Původní standard pro odesílání textových zpráv prostřednictvím mobilních zařízení. Jedna textová zpráva byla omezena na 160 znaků včetně mezer. SMS byla navržena tak, aby se vešla do jiných signalizačních protokolů, a proto je délka SMS zprávy omezena na 160 7bitových znaků, tj. 1120 bitů nebo 140 bajtů. Pokud uživatel odešle více než 160 znaků, může být odesláno až v 6 částech o celkovém počtu 918 znaků v propojené zprávě.