Zkratky SMB

SMB

SMB je zkratka pro Malé a střední podniky.

Malé a střední podniky jsou organizace specifické velikosti, ať už počtu zaměstnanců nebo ročního obratu. Pokud se měří počtem zaměstnanců, malé podniky jsou podniky s méně než 100 zaměstnanci a středně velké podniky jsou organizace se 100 až 999 zaměstnanci. Měříme-li alternativně ročními příjmy, jedná se o organizace s ročními příjmy nižšími než 50 milionů USD a středně velké nebo organizace, které vydělávají více než 50 milionů USD, ale méně než 1 miliardu USD. Zkratku SME používají mimo Spojené státy.