Zkratky SLC

SLC

SLC je zkratka pro Závazek na úrovni služby.

Širší a obecnější forma an SLA. Oba se liší, protože SLA je obousměrná a zahrnuje dva týmy. Naproti tomu SLC je jednosměrná povinnost, která stanoví, co může tým zaručit svým zákazníkům v daném okamžiku.

Zdroj: TechTarget