Zkratky SLA

SLA

SLA je zkratka pro Smlouva o úrovni služeb.

Smlouva mezi poskytovatelem služeb a jeho zákazníky, která dokumentuje, jaké služby bude poskytovatel poskytovat, a definuje standardy, které je poskytovatel povinen plnit. V rámci odvětví SaaS se to často týká zaručené doby provozuschopnosti platformy a doby odezvy týmu podpory.