SDK Zkratky

SDK

SDK je zkratka pro Sada pro vývojáře softwaru.

Soubor prostředků pro vývoj softwaru v jednom balíčku. Sady pro vývojáře softwaru usnadňují rychlou tvorbu aplikací tím, že mají dokumentaci a software, které lze snadno integrovat do jiných aplikací nebo platforem. v SaaS, sady pro vývojáře softwaru obvykle poskytují knihovny specifické pro daný jazyk pro používání externích služeb API.