Zkratky ROTI

ROTI

ROTI je zkratka pro Návratnost investic do technologie.

Podobně jako u návratnosti investic (ROI) se jedná o dobu, kterou trvá investice do technologie nebo softwarové licence, než se vrátí výše výnosů, které stojí implementace. Příklad: Investice do této platformy má ROTI pro průměrného zákazníka 7 měsíců. Může být také měřen v procentuálním nárůstu dosažených příjmů