Zkratky ROI

ROI

ROI je zkratka pro Návratnost investic.

Výkonnostní metrika, která měří ziskovost a počítá se pomocí vzorce ROI= (výnosy – náklady) / náklady. Návratnost investic vám může pomoci určit, zda potenciální investice stojí za počáteční a průběžné náklady nebo zda by investice nebo úsilí měly pokračovat nebo ukončit.