ROAS Zkratky

ROAS

ROAS je zkratka pro Návratnost výdajů na reklamu.

Marketingový klíčový ukazatel výkonu, který měří výši příjmů vydělaných za každý dolar vynaložený na reklamu. Podobně jako návratnost investic (ROI) měří ROAS návratnost investic peněz investovaných do digitální nebo tradiční reklamy. ROAS lze měřit celým marketingovým rozpočtem, reklamní sítí, konkrétními reklamami, cílením, kampaněmi, kreativami a dalšími.