Zkratky RFM

RFM

RFM je zkratka pro Aktuálnost, Frekvence, Peněžní.

Aktuálnost, frekvence a peněžní hodnota jsou marketingové metriky používané k analýze a identifikaci nejcennějších zákazníků na základě jejich chování při utrácení. RFM lze využít k předvídání, stanovování priorit a řízení budoucích interakcí s cílem zvýšit celoživotní hodnotu zákazníka (CLV) zrychlením a zvýšením nákupů. Může být také použit k lepší definici vašeho ideálního zákazníka nebo cílových zákazníků s podobnými demografickými nebo firemními charakteristikami.