Zkratky pro výzkum a vývoj

R & D

R&D je zkratka pro Výzkum a vývoj.

Obchodní aktivity, které se společnosti zavazují inovovat a zavádět nové produkty a služby. Výzkum a vývoj obvykle identifikuje problém na trhu, velikost trhu, poptávku trhu a vhodné řešení. Cílem je uvést na trh nové produkty a služby, které budou mít konkurenční výhodu a budou řídit celkový prodej a ziskovost.