OOH Zkratky

OOH

OOH je zkratka pro Pryč z domu.

Out-of-home reklama, nazývaná také digitální out-of-home (DOOH) reklama, venkovní reklama, venkovní média a média mimo domov, je reklama na zařízeních, která nejsou v domácnosti. OOH reklama zahrnuje billboardy, grafické reklamy a plakáty, které lze vidět, když je osoba mimo svůj domov a provádí činnosti, které se obvykle týkají reklamy. Zahrnuje také nový trh, Audio Out-Of-Home (AOOH).