Zkratky MQL

MQL

MQL je zkratka pro Marketing kvalifikovaný vedoucí.

Potenciální zákazník, který byl buď zkontrolován marketingovým týmem, nebo systematicky hodnocen z hlediska firemgraphic kritérií a splňuje kritéria nezbytná pro přidělení zástupci v prodejním týmu.