Zkratky LMS

LMS

LMS je zkratka pro Systém řízení učení.

Systém řízení výuky je aplikace pro administraci, dokumentaci, testování, sledování, reportování, automatizaci a poskytování vzdělávacích kurzů, školicích programů, certifikací a rozvojových programů. Také známý jako e-learningová platforma nebo aplikace.