Zkratky KPI

KPI

KPI je zkratka pro Klíčový indikátor výkonu.

Měřitelná hodnota, která ukazuje, jak efektivně společnost dosahuje svých cílů. KPI na vysoké úrovni se zaměřují na celkový výkon podniku, zatímco KPI na nízké úrovni se zaměřují na procesy v odděleních, jako je prodej, marketing, HR, podpora a další.