IT Zkratky

IT

IT je zkratka pro Informační technologie.

Informační technologie v rámci podnikových operací zahrnují správu dat, kybernetickou bezpečnost, interní hardwarové a softwarové systémy, externě hostované hardwarové a softwarové systémy, licencování platforem třetích stran a také hardware a software koncových uživatelů.