Zkratky HTTP

HTTP

HTTP je zkratka pro Hypertextový transportní protokol.

Aplikační protokol pro distribuované, kolaborativní, hypermediální informační systémy.