Zkratky GDPR

GDPR

GDPR je zkratka pro Obecné nařízení o ochraně údajů.

Nařízení o ochraně údajů a soukromí v Evropské unii a Evropském hospodářském prostoru. Řeší také předávání osobních údajů mimo území EU a EHP.