ETL Zkratky

ETL

ETL je zkratka pro Extrahujte, transformujte a načítejte.

Platforma, kde jsou datové aktivity kombinovány za účelem získávání dat z jednoho systému, transformace nebo konverze podle potřeby a jejich umístění do jiného systému. Procesy ETL lze dosáhnout programově, ale často jsou ponechány na platformě třetí strany, kde lze procesy spouštět nebo plánovat.