ER Zkratky

ER

ER je zkratka pro Rozlišení entity.

Proces určování, kdy jsou odkazy na entity reálného světa ekvivalentní (stejná entita) nebo neekvivalentní (různé entity). Jinými slovy, je to proces identifikace a propojení více záznamů se stejnou entitou, když jsou záznamy popsány odlišně a naopak.