EAT Zkratky

EAT

EAT je zkratka pro Odbornost, autoritativnost, důvěryhodnost.

Hlavním faktorem Google při určování kvality stránky je její úroveň EAT:

  • odbornost: To se vztahuje na tvůrce hlavního obsahu (MC) na stránce. Jsou odborníkem na dané téma? Mají v případě potřeby pověření k jejich zálohování a jsou tyto informace k dispozici ke čtení na webu?
  • Autorita: To se týká tvůrce MC, samotného obsahu a webové stránky, na které se objevuje.
  • Důvěryhodnost: Část Důvěryhodnost EAT také odkazuje na tvůrce MC, obsah a webovou stránku. Být důvěryhodným odborníkem a zdrojem znamená, že vám lidé mohou důvěřovat, že poskytujete upřímné, pravdivé a přesné informace.

Zdroj: Semruš