Zkratky DNS

DNS

DNS je zkratka pro Domain Name System.

Hierarchický a decentralizovaný systém pojmenování používaný k identifikaci počítačů, služeb a dalších zdrojů dosažitelných prostřednictvím internetu nebo jiných sítí internetového protokolu. Záznamy prostředků obsažené v DNS přiřazují názvy domén k jiným formám informací.