Zkratky DMA

DMA

DMA je zkratka pro Data & Marketing Association.

Dříve Direct Marketing Association, Data & Marketing Association je největší obchodní sdružení ve Spojených státech, které se věnuje poskytování všech aspektů marketingu. V roce 2018 ANA, jedna z nejstarších a nejuznávanějších obchodních asociací v marketingovém průmyslu, získala Data & Marketing Association.