DAM Zkratky

DAM

DAM je zkratka pro Správa digitálních aktiv.

Platforma a úložný systém pro multimediální soubory včetně obrázků a videí. Tyto platformy umožňují korporacím spravovat svá aktiva při vytváření, ukládání, organizování, distribuci a – volitelně – převádění obsahu schváleného značkou na centralizovaném místě.