Zkratky CVR

CVR

CVR je zkratka pro Míra konverze.

Konverzní poměr je procento uživatelů, kteří viděli reklamu nebo výzvu k akci, oproti uživatelům, kteří skutečně provedli konverzi. Konverzí může být registrace, stažení nebo častěji skutečný nákup. Míra konverze je kritickou metrikou pro měření marketingové kampaně, reklamní kampaně a výkonu vstupní stránky.