Zkratky CTV

CTV

CTV je zkratka pro připojený televizor.

Televize, která má ethernetové připojení nebo se může připojit k internetu bezdrátově, včetně televizorů, které se používají jako displeje připojené k jiným zařízením s přístupem k internetu.