CTOR Acronyms

CTOR

CTOR je zkratka pro Míra klikání a otevírání.

Míra kliknutí otevírá spíše počet kliknutí z počtu otevřených e-mailů než počet doručených e-mailů. Tato metrika poskytuje zpětnou vazbu o tom, jak design a zprávy rezonovaly u vašeho publika, protože tato kliknutí jsou pouze od lidí, kteří si váš e-mail skutečně prohlíželi.