Zkratky CTA

CTA

CTA je zkratka pro Výzva k akci.

Cílem obsahového marketingu je informovat, vzdělávat nebo bavit čtenáře, ale v konečném důsledku je cílem jakéhokoli obsahu přimět čtenáře, aby přijali opatření na základě obsahu, který četli. CTA může být odkaz, tlačítko, obrázek nebo webový odkaz, který čtenáře přiměje k akci stažením, zavoláním, registrací nebo účastí na události.