CPQ Acronyms

CPQ

CPQ je zkratka pro Konfigurace cenové nabídky.

Konfigurovat, software pro cenovou nabídku je termín používaný v průmyslu mezi podniky (B2B) k popisu softwarových systémů, které pomáhají prodejcům nabízet složité a konfigurovatelné produkty.