CNAME Zkratky

CNAME

CNAME je zkratka pro Kanonický záznam jmen.

Kanonický název nebo záznam CNAME je typ záznamu DNS, který mapuje název aliasu na skutečný nebo kanonický název domény. Záznamy CNAME se obvykle používají k mapování subdomény, jako je www nebo mail, na doménu hostující obsah této subdomény.