Zkratky CLV

CLV

CLV je zkratka pro Celoživotní hodnota zákazníka.

Projekce, která spojuje čistý zisk s celým životním cyklem vztahu zákazníka.