Zkratky CIO

CIO

CIO je zkratka pro Chief Information Officer.

Výkonná pozice ve společnosti, jejíž povolání je zaměřeno na řízení, implementaci a vizi využívání technologií v rámci organizace. Tato odpovědnost je někdy označována jako CTO..