Zkratky generálního ředitele

Generální ředitel

CEO je zkratka pro Generální ředitel.

Nejvyšší vedoucí pracovník ve společnosti, k jehož odpovědnosti patří řízení vize společnosti, přijímání zásadních organizačních rozhodnutí, řízení celkových operací a zdrojů společnosti a odpovědnost za celkovou finanční výkonnost společnosti.