Zkratky BIMI

Bimi

BIMI je zkratka pro Indikátory značky pro identifikaci zprávy.

Specifikace umožňující zobrazení loga značky vedle ověřených e-mailů, aby se zabránilo předstírání identity značky prostřednictvím e-mailu.