AM Zkratky

AM

AM je zkratka pro Account Manager.

AM je osoba zabývající se prodejem nebo zákaznickým servisem odpovědná za správu velkého zákaznického účtu nebo velké skupiny účtů.