ACoS Zkratky

ACoS

ACoS je zkratka pro Náklady na reklamu z prodeje.

Metrika používaná k měření výkonu kampaně sponzorovaných produktů Amazon. ACoS udává poměr výdajů na reklamu k cíleným prodejům a počítá se podle tohoto vzorce: ACoS = výdaje za reklamu ÷ prodeje.