Gong: Konverzační zpravodajská platforma pro prodejní týmy

Analytický stroj společnosti Gong analyzuje prodejní hovory na individuální a agregované úrovni, aby vám pomohl pochopit, co funguje (a co ne). Gong začíná jednoduchou integrací kalendáře, kde skenuje kalendář každého obchodního zástupce a hledá nadcházející prodejní schůzky, hovory nebo ukázky, které se mají zaznamenat. Gong se poté připojí ke každému naplánovanému prodejnímu hovoru jako účastník virtuální schůzky, aby relaci zaznamenal. Zaznamenává se zvuk i video (například sdílení obrazovky, prezentace a ukázky)