Digitální transformace a význam integrace strategické vize

Jedním z mála stříbrných obložení krize COVID-19 pro společnosti bylo nezbytné zrychlení digitální transformace, které podle Gartnera zažilo v roce 2020 65% společností. Bylo to na rychlé cestě vpřed, protože podniky z celého světa posunuly svůj přístup. Vzhledem k tomu, že pandemie bránila mnoha lidem v vyhýbání se přímým interakcím v obchodech a kancelářích, organizace všech typů reagovaly na zákazníky pohodlnějšími digitálními službami. Například velkoobchodníci a společnosti B2B

Je vaše organizace připravena využít velká data?

Big Data je pro většinu marketingových organizací více aspirací než realitou. Široká shoda ohledně strategické hodnoty Big Data ustupuje nesčetným množstvím technických otázek nutných ke strukturování datového ekosystému a k získání ostrých datových poznatků v personalizované komunikaci. Připravenost organizace využít Big Data můžete posoudit analýzou schopností organizace v sedmi klíčových oblastech: Strategická vize je přijetí Big Data jako kritické