Stav online spolupráce

Svět se mění. Globální trh, offshore, vzdálení pracovníci ... všechny tyto rostoucí problémy narážejí na pracoviště a vyžadují nástroje, které k nim patří. V rámci naší vlastní agentury používáme Mindjet (náš klient) pro mindmapping a procesy, Yammer pro dialog a Basecamp jako online pracovní úložiště. Z Clinked's Infographic, The State of Online Collaboration: Naše zkušenosti a zkušenosti našich konkurentů jsou naprosto jednoznačné: 97% podniků využívajících software pro spolupráci

Rozšiřte své čtenářství

Ať už jste firemní blogger nebo máte pouze svůj vlastní blog, jeden z růstových faktorů vašeho blogu bude záviset na vaší schopnosti oslovit nové čtenáře, kteří si nejsou vědomi toho, že váš blog existuje. Dělám to pomocí řady technik ... v pořadí podle důležitosti jsou: Komentování jiných blogů, zvláště když jsou ve stejném odvětví. Najdu je přes Google Alerts, Blogsearch na Google a Technorati. Publikuji své RSS