30 Podnikové sociální komunikační platformy

Systémy pro správu online projektů se vyvinuly do platforem sociální spolupráce, které zahrnují proudy aktivit, úkoly, plánování, správu dokumentů a integraci do externích systémů. Toto je odvětví, které rychle postupuje a v tomto odvětví je mnoho hráčů. Pokusili jsme se zde identifikovat nejlepší hráče na trhu podnikové platformy sociální komunikace! Azendoo - Plánujte, organizujte, spolupracujte a sledujte práci svého týmu z jednoho místa. Bizzmine - Flexibilní platforma pracovního toku pro zjednodušení vašich obchodních procesů. Bloomfire