4 výhody mikroinfluencerů

Jak se ovlivňovaný marketing vyvíjí a vyvíjí, značky si nyní více než kdy jindy uvědomují výhody zesilování zpráv mezi menšími cílenými cílovými skupinami. Sdíleli jsme srovnání (makro / mega) ovlivňujících oproti mikroinfluencerům dříve: (Makro / mega) ovlivňující - to jsou lidé jako celebrity. Mají velkou sledovanost a mohou ovlivňovat nákupy, ale nemusí to být nutně v konkrétním odvětví, produktu nebo službě. Micro-Influencer - to jsou lidé, kteří mohou mít